به منظور اندازه گیری فشار روغن هیدرولیک فرمان در خودروی مزدا 323 باید به روش زیر عمل نمایید:

1- دقت نمایید برای این کار حتما باید از فشارسنج مخصوص استفاده نمایید. ابتدا شیلنگ خروجی (فشار قوی) پمپ هیدرولیک را باز نمایید.

2- فشار سنج را به عنوان یک واسط مابین پمپ هیدرولیک و شیلنگ اصلی قرار داده و محکم کنید. 

3- شیر فشارسنج را باز نمایید.

4- با توجه به اینکه فشار سنج در مسیر روغن قرار گرفته است بنابراین سیستم دارای هوا خواهد شد. بنابراین زیر خودرو جک زده و خودرو را روشن نموده و اقدام به هواگیری نمایید. برای این کار آنقدر فرمان را به چپ و راست حرکت دهید تا دمای روغن به 60 درجه سانتیگراد برسد. (توجه نمایید فرمان را در انتهای راست و یا چپ بیش از 5 ثانیه نگه ندارید).

5- فرمان را مستقیم کرده و دور موتور را به 1000 الی 1500 برسانید.

5- برای مدت کمتر از 5 الی 6 ثانیه شیر فشار سنج را ببندید و فشار نهایی را سریعا قرائت و شیر را مجددا باز کنید. اگر شیر مذکور بیش از مدت اعلام شده بسته بماند بدون شک دمای روغن بیش از حد بالا خواهد رفت و پمپ هیدرولیک آسیب خواهد دید.

6- فشار استاندارد 8/4 الی 8/8 مگاپاسکال (8400 الی 8800 کیلوپاسکال) یا 85 الی 90 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و یا 1209 الی 1278 پی اس آی می باشد.

در صورتیکه فشار روغن در حد مجاز نبود اقدام به تعمیر و یا تعویض پمپ هیدرولیک نمایید.