یونیت ایربگ یا SAS یونیت مزدا 323:

شکل 1: یونیت ایربگ یا SAS یونیت

هسته اصلی و پردازنده شدت ضربه و انتقال دستور جهت باز شدن ایربگ به عهده این قطعه می‌باشد. مکان این قطعه در وسط خودرو و زیر مجموعه سیستم بخاری می‌باشد. (سمت راست پای راننده-در عکس زیر) جهت باز کردن آن به منظور تعویض می‌بایست قسمتی را که در عکس زیر مشاهده می‌شود و همچنین مشابه آن را در سمت شاگرد به طور کامل باز گردد. یونیت با جدا شدن فیش پس از آزاد کردن ضامن آن و همچنین باز نمودن چهار عدد پیچ شماره 10 قایل جدا شدن می‌شود.

 

شکل 2: مکان قرار گرفتن یونیت ایربگ یا SAS یونیت