چراغ و کدهای خطای ایربگ مزدا 323:

با قرار دادن سوییچ در وضعیت ON چراغ ایربگ برای مدت 6 ثانیه روشن و سپس خاموش می‌گردد. در صورت وجود هر گونه عیب و نقصی در سیستم ایربگ خودرو، پس از سپری شدن این مدت چراغ ایربگ شروع به چشمک زدن می‌کند.

توجه: در هنگام خرید خودروی مزدا 323 بسیار دقت کنید، در بیشتر مواقع فروشندگان خودرو به منظور متوجه نشدن شما در خصوص خرابی سیستم ایربگ، لامپ مربوط به چراغ را از کیلومتر جدا می‌سازند.

چراغ چشمک زن به دو صورت گویای نقص است:

1- پس از قرار گرفتن سوییچ در وضعیت ON و سپری شدن 6 ثانیه چراغ چشمک می‌زند:

توضیح: در این حالت در سیستم ایربگ نقص وجود دارد.

2- پس از قرار گرفتن سوییچ در وضعیت ON و سپری شدن 6 ثانیه چراغ چشمک نمی‌زند:

توضیح: بنابراین همیشه خاموش شدن چراغ ایربگ پس از 6 ثانیه به معنی سالم و درست کار کردن ایربگ نیست. در این حالت دارنده خودرو پس از رفع نواقص و تعویض قطعات اقدام به رفع کد عیب نکرده است. بنابراین پاک کردن کد عیب حتما باید انجام شود. در غیر این صورت در صورت بروز تصادف ایربگ عمل نخواهد کرد. بنابراین این مساله هم خود یک نقص بزرگ محسوب می‌شود.

 توجه: در صورت تعویض یونیت ایربگ (SAS یونیت) امکان دارد پس از قرار دادن سوییچ در وضعیت ON، چراغ ایربگ دایما روشن بماند یا دایم و به صورت متوالی و منظم چشمک بزند. برای رفع این مساله کافیست سوییچ را بسته و مجددا در وضعیت ON قرار دهید تا چراغ ایربگ طبیعی عمل کند.

 

* عیب‌یابی و پیدا کردن خطا در سیستم ایربگ مزدا 323:

بدین منظور از دستگاه عیب یاب (دیاگ مخصوص) یا به صورت دستی می‌توان اقدام نمود که ما در این وبلاگ صرفا عیب‌یابی به صورت دستی را توضیح می‌دهیم:

با استفاده از یک عدد سیم مطابق شکل زیر، ترمینال SCN از کانکتور DLC را به بدنه خودرو یا یکی از ترمینال‌های GND از کانکتور DLC وصل می‌کنیم. 

سپس سوییچ خودرو را در وضعیت ON قرار می‌دهیم. چراغ ایربگ در اینحالت به اندازه 4 الی 8 ثانیه روشن شده و سپس رقم دهگان کد را در مدت زمان 0.84 الی 1.56 ثانیه و رقم یکان کد را در مدت زمان 0.28 الی 0.52 ثانیه با چشمک زدن نمایش می‌دهد. پس از آن به جدول کد عیب زیر رجوع و عیب یا عیوب را رفع می‌کنیم.

 

 شکل 1: نحوه پیدا کردن کدهای خطا با استفاده از سیم و به صورت دستی

* جدول عیب در مزدا 323:

در این بخش فقط صرفا به توضیح کدهای خطا در جدول زیر می پردازیم:

 

شکل 2: جدول عیب ایربگ مزدا 323

01 ضعیف بودن اتصال سوکت در SAS یونیت یا یونیت ایربگ
02 SAS یونیت یا یونیت ایربگ
03 منبع تغذیه یونیت ایربگ
06 ایربگ سمت راننده (مدول ایربگ)
07 ایربگ سمت سرنشین
11 سیم کشی بین ترمینال 2z یونیت ایربگ و بدنه (سمت راننده) مربوط به کشنده کمربند
12 سیم کشی بین ترمینال 2z یونیت ایربگ و بدنه (سمت سرنشین) مربوط به کشنده کمربند
22 سیستم سنسور ایربگ سرنشین عقب (خرابی در مدار داخلی)
25 سیستم سنسور ایربگ سرنشین عقب (ایراد در ارتباط)
26 سیستم ایربگ سرنشین عقب پشت راننده
32 سیستم سنسور ایربگ سرنشین عقب پشت سرنشین (خرابی در مدار داخلی)
35 سیستم سنسور ایربگ سرنشین عقب پشت سرنشین (ایراد در ارتباط)
37 سیستم ایربگ سرنشین عقب پشت سرنشین
91 سیستم چراغ اخطار سیستم ایربگ
- (چشمک زدن مداوم) کد آمادگی ایربگ برای باز شدن

یا