سیلندر ترمز در چرخ جلو (فک متحرک) مزدا 323:

همانطور که می‌دانید و پیش از این نیز توضیح داده شد، سیلندر ترمز (کالیپر) تشکیل شده از یک فک ثابت و یک فک متحرک. اطلاعات مورد نیاز در این خصوص بیشتر پیرامون فک متحرک سیلندر ترمز ارائه می‌گردد. فک متحرک حامل و یا جایگاه پیستون ترمز می‌باشد. در مزدا 323 همچون سایر خودرو‌ها، روغن ترمز پمپ شده و تحت فشار از طریق مجاری به سمت سیلندر روانه و نهایتا پیستون ترمز را به سمت جلو جهت فشار بر روی لنت هدایت می‌کند. اجزای تشکیل دهنده شامل:

1- فک متحرک 2- پیستون 3- اورینگ 4-گردگیر پیستون 5- پیچ‌ هواگیری 6- گردگیر پیچ هواگیری