سیلندر ترمز در چرخ عقب مزدا 323:

ترمز عقب خودرو مزدا 323 از نوع کاسه‌ای است. این خودرو در هر یک از چرخ‌های عقب مجهز به یک عدد سیلندر ترمز می‌باشد. نحوه باز شدن لنت‌ها را در چرخ عقب می‌توان در شکل زیر دید.

شکل 1: نحوه عملکرد ترمز در چرخ‌های عقب مزدا 323

 

اجزای سیلندر ترمز عقب مزدا 323 به شرح ذیل است:

1- بدنه 2- دو عدد گردگیر 3- دو عدد پیستون 4- دو عدد اورینگ 5- یک عدد فنر

شکل 2: سیلندر عقب مزدا 323

شکل 3: لوازم ترمز عقب