سوت لنت مزدا 323:

هنگامیکه لنت به حداقل استاندارد ضخامت خود رسید، سوت لنت مزدا 323 شروع به سوت کشیدن می‌کند. در مزدا 323 بر خلاف بسیاری از خودرو‌ها، دارای لنت مجهز به سنسور الکترونیکی نمی‌باشد. هنگامیکه لنت اصلی خریداری شود هم پدها و هم سوت لنت داخل جعبه وجود خواهد داشت. تعداد سوت‌ها در هر چرخ یک عدد می‌باشد.

..............................

نکته: در مزدا 323 هنگامیکه لنت چرخ جلو به حداقل ضخامت خود برسند از دو طریق هشدار داده می شود:

1- سوت فلزی لنت؛

2- روشن شدن چراغ ترمز (به دلیل پایین رفتن سطح روغن ترمز داخل مخزن پمپ ترمز).

..............................

حداقل استاندارد ضخامت لنت: 1 میلی‌متر می‌باشد. اما بهتر است زود تر عوض شود.

محل نصب: این سوت در قسمت بالای لنتی می‌نشیند که مستقیم پیستون سیلندر آن را تحریک می‌کند.