ریل لنت مزدا 323:

در مزدا 323 همچون بسیاری از خودروهای دیگر به منظور جلوگیری از حرکات اضافه لنت و همچنین ممانعت از صدای بیخودی لنت در هنگام ترمز‌ گرفتن از قطعات فلزی استفاده شده است که در داخل سیلندر ثابت و در محلی که پایه‌های لنت در آن سوار می‌شود، قرار می‌گیرد. ضمنا در هر چرخ 4 عدد ریل لنت وجود دارد. (برای هر لنت دو عدد)