پمپ کامل بنزین مزدا 323:

شکل 1: بدنه کامل پمپ بنزین مزدا 323

پمپ بنزین مزدا 323 FL یکی از مهمترین بخش‌های سوخت رسانی این خودرو می‌باشد. این پمپ از نوع الکتریکی است. اجزای تشکیل دهنده یک پمپ را در عکس مقایب مشاهده می‌کنید.

مکان این پمپ در زیر صندلی عقب می‌باشد. توصیه در خصوص پمپ بنزین مزدا 323:

1- پمپ بنزین از نوع فابریک انتخاب شود.

2- هر 20.000 کیلومتر صافی بنزین تمیز و در صورت امکان معاوضه گردد.

3- درجه پمپ بنزین نیز از نوع فابریک انتخاب گردد.

4- هیچ وقت اجازه ندهید سطح بنزین از نصف خیلی فاصله بگیرد و پایین‌تر بیاید. هر چقدر پمپ بنزین در بنزین شناور باشد عمر پمپ افزایش می‌یابد. چرا که با این عمل دایما پمپ خنک می‌شود.

5- به منظور حفظ شتاب و قدرت خودرو مخصوصا در دورهای بالای خودرو هر 80.000 کیلومتر بدنه پمپ بنزین (که به منظور تعویض فیلتر بنزین انجام می‌شود) تعویض گردد.

6- هر ساله با استفاده از دستگاه تست فشارسنج قدرت پمپ بنزین را اندازه‌گیری کنید.

7- هر ساله سوپاپ پمپ بنزین، اورینگ سیفون فیلتر بنزین، اورینگ متصل کننده پمپ بنزین به بدنه، اورینگ سوزنهای انژکتور، سلامت دیافراگم رگولاتور، شیلنگها و سوکتهای بنزین را کاملا تست کنید. خراب بودن یکی از این موارد از عمده دلایل پس زدن بنزین پس از خاموش شدن خودرو می باشد. این امر منجر به چند استارته شدن خودرو می شود. (مزدا 323 جزء خودروهایی می باشد که در هنگامیکه سوییچ در وضعیت ON قرار می گیرد پمپ بنزین کار نمی کند. بنابراین می بایست همیشه فشار بنزین، ما بین پمپ بنزین و رگولاتور وجود داشته باشد.)

 

شکل 2: نحوه عملکرد پمپ الکترونیکی بنزین مزدا 323