سوزن انژکتور مزدا 323:

این قطعه عهده‌دار پاشش سوخت در محفظه احتراق موتور می‌باشد. 

اجزای تشکیل‌دهنده:

1- بدنه

2- اورینگ‌ها

3- فیلتر

نکته 1: در هر باز کردن سوزن انژکتور‌ها دقت شود که اوریگ‌ها حتما عوض شود. عدم تعویض منجر به نشتی و کاهش قدرت ماشین خواهد شد.

نکته 2: بعد از شستشو و تایید (سلامت، میزان پاشش و زاویه پاشش) حتما فیلتر آن نیز تعویض گردد.

نکته 3: اورینگ‌ها در هنگام نصب به هیچ وجه به بنزین، نفت و اسپری انژتورشور آغشته نشود.

نکته 4: در هنگام قرارگیری اورینگ بر روی سرسیلندر، دقت شود که محل قرارگیری کاملا تمیز شده باشد. عدم انجام این مهم منجر به کاهش کمپرس سیلندر و همچنین مکش هوا و اختلال در کیفیت کمپرس و خراب کارکردن خودرو و ریپ زدن می‌شود.