مدول ایربگ یا SRS ایربگ مزدا ۳۲۳:

مدول ایربگ حاوی چاشنی و کیسه ایربگ می‌باشد. با انتقال پیام باز شدن از یونیت ایربگ در هنگام تصادف این قطعه شکاف برداشته و کیسه درونش باز می‌شود. به منظور باز کردن آن کافیست دو عدد پیچ شماره ۱۰ طرفین وسط غربیلک را باز کرده و مدول ایربگ را با دو دست به سمت خود بکشید. بیش از حد مدول ایربگ را از غربیلک جدا نکنید چون ابتدا می‌بایست فیش‌های پشت آن که مربوط به بوق و فنر ساعتی است جدا شود. فیش فنر ساعتی زرد رنگ بوده و درون دو عدد خار بزرگ در پشت مدول ایربگ قرار گرفته است. فیش را از درون خارها جدا نموده و با فشار ضامن آن فیش مذکور جدا می‌گردد.