باطری مزدا ۳۲۳:

* نحوه باز کردن باطری خودرو:

۱) همیشه تاکید می‌شود در ابتدا کابل برق منفی از قطب منفی باطری جدا شود؛

۲) در مرحله بعد نسبت به باز نمودن کابل برق مثبت از قطب مثبت باطری اقدام شود؛

۳) در مرحله نهایی نگهدارنده باطری را از آن جدا کرده و نسبت به برداشتن باطری از جایگاه خود اقدام نمایید.

* نحوه بستن باطری خودرو:

۱) باطری را در جای مناسب خود قرار داده و نگهدارنده آن را محکم نمایید؛

۲) در این مرحله ابتدا نسبت به بستن کابل مثبت به قطب مثبت باطری اقدام نمایید؛

۳) در مرحله بعد (در صورتیکه خودرو مجهز به دزدگیر هوشمند است مراقب باشید درب خودرو باز باشد تا پس از ایجاد اتصال نهایی درب‌ها قفل نشوند) کابل منفی را به قطب منفی باطری محکم نمایید؛

۴) به منظور اجتناب از سولفاته شدن قطبین، مقدار خیلی کم انگشتان خود را به گریس آغشته کرده و روی قطبین بکشید.

* نحوه تست سلامت باطری:

۱) سالم بودن ظاهر باطری و در صورت اتمی بودن، روشن بودن چراغ سبز آن (البته همیشه سبز نبودن نشانه عیب باطری نیست یا چراغ معیوب شده است و یا امکان دارد دینام نتواند نسبت به شارژ باطری اقدام نماید و یا PCM و مدار برق مربوطه مشکل دارد)؛

۲) استفاده از اهم متر. بدین صورت که ولتاژ در حالت OFF بودن موتور کمتر از ۱۲.۴ ولت نباشد و در حالت ON بودن موتور، ولتاژ باطری ۱۴ ولت به بالا (نه بیشتر از ۱۴.۹ ولت) باشد؛ البته بیشتر از ۱۲.۴ ولت بودن باطری در حالت خاموش بودن و بیشتر از ۱۴ ولت بودن باطری در حالت روشن بودن باطری نشانه سلامت دینام و باطری با یکدیگر است.

نکته: به هیچ وجه زمانیکه باطری معیوب بود و استارت خودرو امکان چرخش موتور را جهت روشن شدن ندارد نسبت به باطری به باطری کردن یا استفاده از شارژ درجای باطری (استفاده از شارژرهای کوچک در حالتی که باطری به کابل‌های خودرو متصل است) اقدام نکنید. این موضوع منجر به آسیب رساندن به PCM می‌شود.