ترموستات مزدا ۳۲۳:

خودروی مزدا ۳۲۳ همانند بقیه خودروها مجهز به ترموستات می‌باشد. ترموستات مانع دیر گرم شدن موتور در ابتدای روشن شدن می‌شود. بنابراین با این عمل بدنه داخلی سیلندر در اثر بالا و پایین رفتن پیستون خراب نمی‌شود. ترموستات اصلی خودرو مزدا ۳۲۳ در ایران از نوع ۸۲ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

شکل ۱: ترموستات اصلی ۸۲ درجه مزدا ۳۲۳ (نمای عقب) شکل ۲: ترموستات اصلی ۸۲ درجه مزدا ۳۲۳  (نمای جلو)
شکل ۳: شکل جعبه اصلی ترموستات مزدا ۳۲۳

توصیه: به هیچ وجه ترموستات را از ماشین خارج نکنید و از سلامت آن اطمینان حاصل نمایید.

* علایم خرابی ترموستات:

۱) ترموستات باز مانده و بسته نشده است: در این حالت با روشن شدن اولیه خودرو دمای رادیاتور با دمای موتور یکسان است. در حالیکه دمای رادیاتور باید پس از باز شدن ترموستات بالا رود.

۲) ترموستات بسته مانده و باز نمی‌شود: در این حالت که بدترین حالت ترموستات است دمای موتور تا نهایت بالا می‌رود اما رادیاتور خنک است و فن رادیاتور بیهوده و دایم روشن می‌ماند. این مسئله منجر به سوختن واشر سرسیلندر شده و سرسیلندر تاب بر می‌دارد. حتی باعث چسبیدن رینگ هم خواهد شد.

۳) ترموستات نیمه باز و بسته می‌شود: در این حالت آمپر لحظه‌ای بالا و سپس سر جای خود می‌رود – مدت روشن ماندن فن بیشتر از حالت استاندارد است – ممکن است زمانیکه آمپر بالا رفته و فن روشن است لحظه‌ای صدای قل قل آب در مخزن انبساط شنیده شود.

۴) ترموستات نیمه باز مانده و بسته نمی‌شود: همانند مورد ۳ است با این تفاوت که در هنگام روشن شدن اولیه خودرو دمای رادیاتور با دمای موتور یکسان بالا می‌رود. یعنی در حالت اولیه روشن شدن موتور، به علت باز بودن ترموستات، ماشین دیر گرم می‌شود و رادیاتور هم همزمان با دمای موتور گرم خواهد شد.

 * محل قرار گیری ترموستات مزدا ۳۲۳:

محل قرار گرفتن ترموستات مزدا ۳۲۳ را صرفا به صورت تصویری نشان می‌دهیم. توجه داشته‌ باشید که درپوش ترموستات با استفاده از یک عدد پیچ و یک عدد مهره مطابق شکل زیر روی ترموستات را احاطه می‌کند.

نکته: در هنگام بستن ترموستات دقت کنید که قسمت کله آن درون درپوش قرار می‌گیرد و قسمت فنری آن داخل سیلندر موتور (حالت برعکس امکان ندارد). ضمنا به منظور انجام هواگیری صحیح مدار سیستم حتما دقت کنید سوپاپ هوای کوچک روی ترموستات (JIGGLE PIN) دقیقا در بالاترین قسمت ترموستات قرار گیرد. (متاسفانه در شکل‌های بالا این سوپاپ در عکس قرار نگرفته).

شکل ۴: چگونگی قرارگیری سوپاپ هوای ترموستات

شکل ۵: محل قرارگیری ترموستات