تعویض لنت ترمز عقب مزدا ۳۲۳:

در این بخش صرفا به ارائه توضیح تصویری می‌پردازم:

 

تذکر: خواهشمند است در هنگام باز کردن کاسه چرخ مزدا ۳۲۳ به هیچ عنوان از ضربه چکش استفاده نکنید. کاسه چرخی که سالم بوده و لبه نداشته باشد هم در ابتدا به سختی خارج می‌شود. جهت آسان خارج کردن کاسه از روی توپی چرخ کافیست پیچ رگلاژ کنار اهرم دستی ترمز را مقداری شل نمایید.

نحوه تعویض لنت ترمز مزدا ۳۲۳

شکل ۱: باز کردن پیچ نگه دارنده کاسه چرخ شکل ۲: خارج کردن کاسه چرخ شکل ۳: خارج کنر فنر اصلی (بالا)
شکل ۴: خارج کردن فنر پایین شکل ۵: خارج کردن پیم و نگهدارنده (لنت آزاد) شکل ۶: خارج کردن لنت آزاد
شکل ۷: خارج کردن فنر نگهدارنده به همراه خود رگلاژ اتوماتیک شکل ۸: خارج کردن پیم و نگهدارنده لنتی که متصل به اهرم سیم ترمز دستی است  شکل ۹: خارج کردن فنر نگهدارنده لنت و اهرم سیم ترمز دستی
شکل ۱۰: خارج کردن پیم نگهدارنده لنت به اهرم سیم ترمز دستی شکل ۱۱: محل گریسکاری
بستن لنت نو در این بخش عکس مراحل یازده‌گانه قبل است که نیاز

به توضیح تصویری ندارد.

 توجه ۱: در بستن فنر اصلی دقت شود. این فنر نباید برعکس بسته شود. به عکس فوق نگاه کنید: اول آنکه فنر مذکور روی هر دو لنت می‌نشیند نه زیر آنها. دوم اینکه بخش صاف مرکزی فنر دقیقا مشابه (شکل ۳) در قسمت زیر و جلو سیلندر ترمز قرار گیرد.

توجه ۲: فنر (رگلاژ اتوماتیک) و و فنر (نگهدارنده لنت به اهرم سیم ترمزدستی) در یک سمت قرار می‌گیرند.

توجه ۳: (فنر زیرین لنت‌ها – منظور قسمت گرد و تابیده شده فنر) در سمت مخالف (فنر رگلاژ اتوماتیک و فنر نگهدارنده لنت به اهرم سیم ترمز دستی) قرار می‌گیرد.

توجه ۴: تاکید می‌شود جهت ترمز گرفتن هماهنگ چرخ‌های عقب، پس از تعویض لنت‌ها، لنت‌ها را با تنظیم رگلاژ اتوماتیک کاملا جمع کرده و کاسه چرخ را بسته و سپس با فشردن ترمز پایی و همچنین گرفتن ترمز دستی، لنت‌ها را به صورت اتوماتیک رگلاژ کنید. (قابلیت رگلاژ کردن اتوماتیک لنتها به واسطه قطعه رگلاژ اتوماتیک صورت می پذیرد)

توجه ۵: در صورت باز کردن لنتهای عقب چنانچه قصد رگلاژ ترمز دستی را داشته باشید می بایست انجام رگلاژ ترمز دستی از داخل اتاق پس از رگلاژ لنت‌های چرخ عقب انجام شود. این مساله بسیار اهمیت دارد و عدم انجام آن کیفیت ترمز را کاهش می دهد.

توجه ۶: البته گاهی عدم هماهنگی ترمز گرفتن چرخ‌های عقب ناشی از خارج شدن قطر داخل کاسه ها از استاندارد آن، خرابی پمپ ترمز، سیلندر چرخ عقب و اندازه نامتقارن سیم‌های ترمز دستی است.

توجه ۷: در مزدا ۳۲۳ جهت داشتن ترمزی استاندارد (گیرایی ترمز، صدای اضافه نداشتن، دیر خراب شدن کاسه ترمز و …) بر اساس تجربه توصیه می شود حتما لنت عقب از نوع اصلی استفاده شود.

نمونه لنت اصلی عقب مزدا ۳۲۳ اف ال

کیفیت سطح لنت اصلی مزدا ۳۲۳ اف ال