تعویض لوازم سیلندر ترمز جلو مزدا ۳۲۳:

حتما گاهی متوجه روغنی شدن کالیپر ترمز، کاهش سطح روغن به طور غیر معمول و حتی کاهش قدر ترمز به  دلیل وارد شدن هوا به درون مجرای روغن ترمز شده‌اید. این مساله و رسیدگی به آن در اسرع وقت بسیار پر اهمیت است. بله درست متوجه شده‌اید، اورینگ پیستون فرسوده و در حال خراب شدن است. حتی در بد ترین وضعیت ممکنه جداره پیستون و سیلندر دارای خراش شده است. جهت رسیدگی به این مساله چرخ خودرو را باز کنید. به منظور جلوگیری از خروج بیش از حد روغن ترمز توصیه می‌شود یک عدد نایلون زیر درب پمپ ترمز قرار داده و سپس درب را ببندبد (ضخامت نایلون خیلی زیاد نباشد که منجر به شکستن درب شود. درب پمپ اهمیت زیادی دارد و هر نوع دربی را نمی‌توان جایگزین آن کرد. این درب مجهز به سوپاپ رفت و برگشت است). پیچ‌ شیلنگ ترمز و پیچ هواگیری را جهت سهولت باز کردن کمی شل کرده و مجددا خیلی کم محکم کنید. پیچ‌های میل‌های ژامبون را باز کنید. فک متحرک سیلندر را به آرامی جلو کشیده و ظرف پلاستیکی که داخل آن پارچه قرار داده‌اید را زیر و کاملا نزدیک فک متحرک قرار دهید. بد نیست تکه چوبی در جلوی پیستون نیز قرار دهید. از شخص دیگری بخواهید به آرامی پدال ترمز را چند بار فشرده تا پیستون به آرامی به همراه روغن ترمز داخل ظرف بیفتد. (البته می‌توان سیلندر ترمز را کاملا جدا نمود و داخل فک و مقابل پیستون حتما چوب قرار داده و با فشار ناشی از باد کمپرسور از محل شیلنگ روغن پیستون را خارج و سپس پیچ هواگیری را باز کنید)

نکته ۱: خواهشمند است در تهیه لوازم ترمز، حتما از نوع اصلی خرید نمایید.

نکته ۲: در هنگام عملیات تعویض لوازم ترمز پیچ هواگیری را به طور کامل از جای خود خارج کنید.

مراحل بستن لوازم ترمز سیلندر جلو مزدا ۳۲۳ به شرح ذیل است:

شکل ۱: خارج کردن پیستون و گردگیر با استفاده از فشار باد شکل ۵: زایده گردگیر را در چاک سیلندر (جلوتر از اورینگ) قرار می‌دهیم
 
شکل ۲: خارج کردن اورینگ اصلی شکل ۶: با انگشتان دست پیستون را بعد از آغشته کردن به روغن ترمز به سمت سیلندر می‌فشاریم 
 
شکل ۳: بر عکس کردن گردگیر و قراردادن آن در قسمت انتهای پیستون شکل ۷: پیستون را تا انتها درون سیلندر جا می‌زنیم
   
شکل ۴: انتهای گردگیر باید پایینتر از پیستون قرار بگیرد تا زائده آن به سمت بیرون باز شود شکل ۸: بررسی کنید که گردگیر به طور کامل در محل خود قرار گرفته باشد