درجه داخل باک بنزین مزدا ۳۲۳:

این وسیله عهده‌دار ارسال میزان سطح بنزین داخل باک به درجه آمپر بنزین می‌باشد.

شکل ۱: درجه داخل باک مزدا ۳۲۳

 

* نحوه جدا‌سازی درجه باک مزدا ۳۲۳ از بدنه اصلی:

به منظور جدا سازی درجه مذکور از بدنه اصلی پمپ کافیست که سوکت آن را بعد از فشردن از جایگاه خارج نموده و سپس از بالا به پایین به آن فشار   اعمال می کنیم. (همانطور که در عکس ملاحظه می‌شود).

شکل ۲: مراحل جداسازی درجه داخل باک

* تمیز کرد برد الکترونیکی درجه باک مزدا ۳۲۳:

با جدا کردن صفحه فلزی روی درجه مذکور (پس از جمع کردن سه خار مخصوص آن) امکان دیدن برد اصلی و پلاتین درجه فراهم می‌شود. توصیه می‌شود “برد” و “پلاتین” متحرک روی برد را کاملا با گازولین و مقداری سایش توسط سمباده ۲۰۰۰ تمیز کرد. (توجه نمایید سایش زیاد ایجاد نشود چرا که این امر منجر به از بین رفتن برد می‌شود). 

 شکل ۳: نحوه باز کردن درجه باک مزدا ۳۲۳

  

 

* تنظیم درجه باک مزدا ۳۲۳:

به منظور تنظیم دقیق درجه باک می‌بایست به این صورت عمل نمود. همانطور که در عکس پایین ملاحظه می‌شود، میله مربوط به شناور و قطعه پلاستیکی متحرک حامل پلاتین روی همدیگر قرار گرفته‌اند. این دو قطعه را می‌توان با اندکی اعمال فشار روی یکدیگر جابجا نمود. توجه داشته باشید جابجایی هنگامی باید صورت گیرد که اهم متر را به سوکت درجه باک وصل کرده باشید.جابجایی را انقدر انجام دهید که اهم متر در موقعیتی که شناور در بالاترین حالات ممکنه می‌باشد باید ۱۸ الی ۲۰ اهم باشد. در پایین‌ترین حالت ممکنه شناور، اهم‌متر باید عدد ۱۱۹-۱۲۱ اهم را نشان دهد. 

 

شکل ۴: تنظیم درجه باک مزدا ۳۲۳

                       

**** البته اعداد فوق، مطالب ارائه شده توسط کتاب در خصوص مزدا ۳۲۳ پروتیج می‌باشد. در خصوص مزدا ۳۲۳ جی‌ال‌ایکس  و   اف‌ال   بر اساس تجربه شخصی نگارنده سایت، اهم متر در موقعیتی که شناور در بالاترین حالات ممکنه می‌باشد باید ۲۱ الی ۲۲ اهم باشد. در پایین‌ترین حالت ممکنه شناور، اهم‌متر باید عدد ۱۲۹-۱۳۰ اهم را نشان دهد.