سنسور اعلام موقعیت میل سوپاپ (CMP) مزدا ۳۲۳:

این سنسور از یک آهنربای دایمی و یک آی سی اثر هال تشکیل شده است. شار مغناطیسی حاصل از آهنربای دایم از داخل آی سی اثر هال عبور می کند. هر گاه مغناطیس ایجاد شده توسط زایده روی میل سوپاپ تغییر کند، IC اثر هال نسبت به ایجاد ولتاژ مربعی اقدام می کند. محل قرار گیری این سنسور بر روی قسمت چپ قالپاق سوپاپ قرار گرفته است. شماره فنی این قطعه در مزدا ۳۲۳ اف ال، ZJ01 18 230 می باشد. همانطور که در شکل های زیر دیده می شود این سنسور در دو شکل در بازار موجود می باشد. با توجه به اینکه نوع تقلبی طرح قدیم در بازار زیاد شده است، شرکت میتسوبیشی اقدام به تولید همان سنسور اما با شکل جدید نموده است.

شکل ۱: سنسور سرسوپاپ مزدا ۳۲۳ (CMP) – طرح قدیم

شکل ۲: سنسور سرسوپاپ مزدا ۳۲۳ (CMP) – طرح جدید

وظایف سنسور (CMP) سر میل سوپاپ مزدا ۳۲۳: 

۱-    تفکیک و گزارش موقعیت سیلندر یک در نقطه مرگ بالا نسبت به موقعیت اعلام شده توسط سنسورCKP؛

۲-    کنترل و گزارش موقعیت و وضعیت کوئل و انژکتورها (شناسایی سیلندرها برای جرقه و پاشش) جهت عمل به صورت ترتیبی؛

۳-    شناسایی سیلندرهایی که درون آنها احتراق به صورت ناقص انجام می پذیرد؛ 

توجه: احتراق ناقص (عامل کوبش موتور) از نامتعادل بودن ترکیب سوخت و هوا و یا ضعیف بودن کیفیت بنزین (پایین بودن اکتان) حاصل می شود. در این شرایط سنسور (CMP)، میزان آوانس جرقه را کاهش می دهد. به عبارت دیگر حالت زودتر جرقه زدن شمع ها (پیش برق) را کم می نماید. زودتر جرقه زدن در واقع از بهتر متراکم شدن مخلوط سوخت و هوا که همواره باید در محدوده استوکیومتریک (۱۴.۷:۱) باشد، ممانعت کرده و باعث بوجود آمدن احتراق ناقص و به طبع آن کوبش در موتور می شود.

۴-    پشتیبانی از اطلاعات سنسور سر میللنگ.

علایم خرابیسنسور سر میل سوپاپ مزدا ۳۲۳: 

۱- سیستم جرقه زنی موتور در حالت ریتارد قرار گرفته و کمی ریپ می زند (به عبارت دیگر آوانس جرقه کاهش می ­یابد)؛

۲-    مقدار مصرف سوخت خودرو افزایش یافته است؛

۳-    خودرو خاموش می شود و بعد از خنک شدن مجددا امکان روشن شدن خودرو وجود دارد.