سنسور دریچه گاز مزدا ۳۲۳ (TPs):

این سنسور مقاومتی، مجهز به یک پتانسیومتر بوده که با چرخش محور درون مجموعه دریچه گاز می چرخد و عهده دار ارسال موقعیت دریچه گاز به PCM (کامپیوتر مزدا ۳۲۳) می باشد. TPs دارای پورتی مجهز به سه سیم B، A و C می باشد.

شکل ۱: موقعیت قرار گرفتن THROTTLE POSITION (TP) SENSOR

شکل ۲: پورت TPs

وظایف سنسور دریچه گاز مزدا ۳۲۳:

۱- شناسایی وضعیت دریچه گاز و اعلام موقعیت آن به (PCM) کامپیوتر خودرو که در نهایت منجر به غنی و یا فقیر شدن غلظت سوخت می شود؛

۲- شناسایی و تشخیص وضعیت های مختلف موتور (شتابگیری مثبت و منفی و …).

علایم خرابی دریچه گاز مزدا ۳۲۳:

۱- تاخیر در دور گرفتن یا همان شتابگیری اولیه؛

۲- در حالت سرد بودن موتور، در دمای نرمال و دور موتور Idle، دور موتور خود به خود شروع به بالا رفتن می کند؛

۳- در مواقع شتابگیری خودرو، موتور دچار وقفه یا ریپ می شود؛

۴- در صورت وجود رطوبت در داخل سنسور و یا فرسودگی و خرابی، در دور بالا نوسان در دور موتور ایجاد می شود؛

۵- بر اساس تجربه مشاهده شده با خرابی این سنسور، در هنگام گاز دادن به خودرو، انتشار دود سیاه ملاحظه می شود. (این حالت در هنگام خرابی سنسور MAF و سوزن های پاشش سوخت و … هم مشاهده می شود)

نکته: تنظیم دقیق این سنسور در عملکرد خودرو بسیار پر اهمیت است.

شکل ۳: تفکیک پذیری پورت و امکان اصلاح سیمهای TPs مزدا ۳۲۳