سنسور دمای آب مزدا ۳۲۳ (ECT):

این سنسور از نوع مقاومت NTC می باشد که با توجه به در نظر گرفتن دمای موتور خودرو ولتاژی را برای PCM (کامپیوتر مزدا ۳۲۳) ارسال می کند. رابطه بین دمای موتور و ولتاژ ارسالی معکوس می باشد. موقعیت این سنسور نیز در کنار پوشش نقره ای رنگ ترموستات می باشد.

نکته ۱: دارندگان خودروی مزدا ۳۲۳ توجه داشته باشند، در صورتیکه این سنسور در خوروی شما خراب شد حتما حتما نوع اصلی (فابریک مزدا موتور) آن خریداری شود.

روش تست سلامت سنسور دمای آب مزدا ۳۲۳:

بعد از اینکه علائمی از قبیل (۱- روشن شدن دایم فن ۲- به هم خوردن زمان روشن و خاموش شدن فن ۳- روشن نشدن فن ۴- سخت روشن شدن خودرو در هوای سرد ۵- بد کار کردن خودرو پس از گرم شدن ۶- اشتباه نشان دادن میزان دمای آب در کیلومتر ۷- دوده زدن شمع همراه و در موارد بدتر خارج شدن دود سیاه از اگزوز) مشاهده شد نسبت به تست سنسور دمای آب اقدام نمایید.

البته توجه داشته باشید هر یک از علایم گفته شده لزوما ناشی از خرابی سنسور دمای آب نمی باشد. به عنوان مثال اگر فن یکسره کار می کند ممکن است به دلیل چسبیدن پلاتین رله فن، یا عدم گردش آب در سیستم، یا بسته ماندن ترموستات، یا خرابی سیستم برق، یا خرابی رادیاتور، یا بسته شدن مسیر گردش آب یا کثیف شدن نوک سنسور یا …. می باشد.

۱- با استفاده از دستگاه دیاگ

۲- با استفاده از اهم متر:

توضیح روش دوم به این صورت است که دو ظرف تهیه کرده و داخل هر یک آب با دمای استاندارد ۲۰ و ۸۰ درجه سانتی گراد می ریزیم. (دقت کنید که دمای آب را با دماسنج دایم کنترل نمایید و اگر کم شد با شعله آن را زیاد و به دمای استاندارد برسانید). سنسور را در حالیکه به اهم متر وصل کرده اید داخل آب و بدون اینکه به بدنه ظرف متصل شود نگه دارید. اهم متر با توجه به دمای آب مقادیر زیر را باید نشان دهد:

الف) ظرف آب با دمای ۲۰ درجه سانتی گراد: ۲.۲ الی ۲.۶ کیلو اهم.

ب) ظرف آب با دمای ۸۰ درجه سانتی گراد: ۰.۲۹ الی ۰.۳۴ کیلو اهم.

شکل: روش تست سلامت سنسور دمای آب مزدا ۳۲۳:

نکته ۲: بر خلاف بسیاری از خودروها که دارای چند سنسور جهت اعلام دمای آب به (کیلومتر جهت نمایش میزان دمای آب) و (کامپیوتر جهت استارت فن خودرو) می باشند، سنسور دمای آب مزدا ۳۲۳ “منحصرا ” عهده دار ارسال سیگنال به (کیلومتر جهت نمایش میزان دمای آب) و (کامپیوتر جهت ارسال پیغام به رله فن و درنتیجه استارت فن و یا قطع فن خودرو) می باشد.