سوت لنت مزدا ۳۲۳:

هنگامیکه لنت به حداقل استاندارد ضخامت خود رسید، سوت لنت مزدا ۳۲۳ شروع به سوت کشیدن می‌کند. در مزدا ۳۲۳ بر خلاف بسیاری از خودرو‌ها، دارای لنت مجهز به سنسور الکترونیکی نمی‌باشد. هنگامیکه لنت اصلی خریداری شود هم پدها و هم سوت لنت داخل جعبه وجود خواهد داشت. تعداد سوت‌ها در هر چرخ یک عدد می‌باشد.

…………………………

نکته: در مزدا ۳۲۳ هنگامیکه لنت چرخ جلو به حداقل ضخامت خود برسند از دو طریق هشدار داده می شود:

۱- سوت فلزی لنت؛

۲- روشن شدن چراغ ترمز (به دلیل پایین رفتن سطح روغن ترمز داخل مخزن پمپ ترمز).

…………………………

حداقل استاندارد ضخامت لنت: ۱ میلی‌متر می‌باشد. اما بهتر است زود تر عوض شود.

محل نصب: این سوت در قسمت بالای لنتی می‌نشیند که مستقیم پیستون سیلندر آن را تحریک می‌کند.