سیلندر ترمز در چرخ جلو (فک ثابت) مزدا ۳۲۳:

فک ثابت سیلندر در خودروی مزدا ۳۲۳ عهده‌دار نگهداری فک متحرک و نیز لنت‌های ترمز و همچنین جایگاه نگهدارنده‌ها یا مجرای حرکت لنت‌ها می‌باشد.

این بخش مهم همچنین دارای دو حفره می‌باشد که نقش ریل، جهت حرکت میله‌های ژامبون را دارد. گردگیر میله‌های ژامبون نیز بر روی این فک قرار می‌گیرد.

همیشه از گریس دار بودن (گریس پلاستیک) مجرای حرکت میله‌های ژامبون اطمینان حاصل نمایید.