فن رادیاتور مزدا ۳۲۳:

فن رادیاتور مزدا ۳۲۳ از قطعات زیر تشکیل شده است:

۱- پروانه ۲- بادگیر ۳- موتور فن

پروانه (Cooling fan blade): این قطعه در نوع آسیایی خود از تعداد ۵ پره و در نوع اروپایی از نوع ۴ پره تشکیل شده است. با گردش پروانه ایجاد مکش هوا به سمت داخل موتور را جهت خنک سازی سیستم خواهیم داشت.

بادگیر (Radiator cowling): این قطعه نقش بسیار مهمی در ایجاد مکش هوای زیاد را دارد. عدم وجود آن باعث بالا رفتن دمای موتور می‌شود.

موتور فن (Cooling fan motor): این قطعه نیز در دو نوع اروپایی و آسیایی موجود می‌باشد. در تهیه آن نیز دقت کنید.

نکته: در صورتیکه پورت فن خراب شد و قصد تعویض آن را داشتید مراقب باشید قطب‌های + و – را اشتباه وصل نکنید. بستن اشتباه سیم‌ها منجر به بر عکس شدن چرخش فن شده و در نتیجه مکش هوا به سمت موتور را نخواهیم داشت. درنتیجه دمای خودرو بالا رفته و موتور جوش می‌آورد.