میله موج گیر جلو مزدا ۳۲۳:

شکل ۱: شمای کلی میله موج گیر جلو مزدا ۳۲۳

علایم خرابی لاستیک های چاکدار میل موجگیر مزدا ۳۲۳:

۱- شاخص ترین علامت خرابی، پهن شدن لاستیک های چاکدار میل موجگیر مزدا ۳۲۳ می باشد؛

۲- با آزاد کردن هر دو گوشواره های موجگیر از کمک فنر و تکان دادن میل موجگیر، میله در داخل لاستیکهای چاکدار بالا و پایین می شود؛

۳- وقتی خودرو در موقعیت نامناسب جاده ای قرار می گیرد (مخصوصا دست انداز های ریز و ممتد) راننده احساس می کند یکی از قطعات جلوبندی شل شده است و دایم با نوسان جاده صدای لرزش می شنود.

نحوه تعویض لاستیک های چاکدار میل موجگیر مزدا ۳۲۳:

۱- با باز کردن رام جلو

در این روش رام خودرو از شاسی خودرو جدا شده و امکان تعویض لاستیک چاکدار به راحتی فراهم می شود. این روش هزینه بیشتری دارد و در زمان کمتر انجام می پذیرد.

۲- بدون باز کردن رام جلو

در این روش که سخت تر است (هزینه کمتر اما زمان بیشتر) می بایست چرخ های خودرو جدا شود. محافظ فلزی و نگهدارنده لاستیک چاکدار همانطور که مشاهده می شود دارای دو عدد پیچ نگهدارنده بهشماره ۱۴ می باشد. برای سهولت کار می توان آچار شماره ۱۴ “یک سر رینگی – یک سر تخت” را به وسیله برش و جوش مجدد، به یک آچار N مانند تبدیل کرد. پیچ جلویی (منظور پیچی است که به موتور نزدیک تر است) را از قسمتی که چرخ ها را خارج کرده اید با آچار شل و کاملا باز نمایید.

*البته اگر شخص کمکی شما را یاری می کند، پیچ جلویی را ابتدا به روشی که گفته شد شل نمایید سپس میتوان به این صورت که یک عدد آچار بکس را که به میله بلند و لقلقه مجهز است را از سمت موتور به سمت پیچ روانه کرده و شخص دیگر بکس و لقلقه را با احتیاط روی پیچ مذکور محکم و با احتیاط نگه داشته و از بالا با گرداندن آچار بکس، پیچ را سریعتر و آسانتر باز کنید.

برای شل کردن پیچ عقبی (منظور پیچی است که به اتاق نزدیک است) می بایست از زیر خودرو اقدام نمود. در این حالت کاملا زیر خودرو قرار گرفته و پیچ مذکور را شل کنید. نیازی نیست این پیچ را کاملا باز کنید. با شل کردن آن، فلز نگهدارنده که در این قسمت چاک دارد به راحتی از زیر پیچ خارج می شود. در ادامه لاستیک چاکدار را به گریس مخصوص (گریس پلاستیک) آغشته کرده (محل قرار گیری آن را نیز کاملا از خاک تمیز نمایید) و در جای خود قرار دهید. قطعه فلز نگهدارنده لاستیک چاکدار را برای سهولت قرارگیری روی لاستیک چاکدار، از قسمت داخل اندکی به گریس آغشته کرده و سپس با فشار روی لاستیک چاکدار قرار دهید. توجه داشته باشید که چاک فلز نگهدارنده لاستیک چاکدار باید زیر پیچ عقبی قرار گیرد. سوراخهای قطعه فلزی را با محل سوراخهای روی رام منطبق کنید و پیچ جلو را در سوراخ قرار داده و حتما به صورت تعادلی و با هم شروع به بستن پیچ ها کنید. نهایتا پیچ عقبی را از زیر خودرو و پیچ جلویی را از محل قرارگیری چرخ های جلو و یا در صورت دو نفر بودن با بکس بلند (همانطور که شرح داده شد) سفت کنید.

نکته ۱: اکثر لاستیک چاکدارها بدون چاک می باشند. در این نوع لاستیک ها حتما به وسیله تیغ تیز از قسمت نشیمنگاه برش بخورد نه قسمت انحنای لاستیک…

نکته ۲: جهت بستن راحت بست و پیچ ها بهترین روش باز کردن کامل دو پیچ و سپس بستن هر دو با هم می باشد…. در حالت باز کردن رام، نیاز به باز کردن کامل هر دو پیچ نیست بلکه پیچ جلویی کامل باز شده و پیچ عقبی که شل شود به علت چاک دار بودن بست، بست به راحتی از زیر پیچ خارج می شود…