کمپرسور مزدا ۳۲۳:

کمپرسور کولر عهده دار فشرده کردن یاتحت فشار قراردادن گاز کولر و به چرخش درآوردن گاز  در مسیر گاز می باشد. 

شکل ۱: محل قرار گرفتن کمپرسورکولر مزدا ۳۲۳

کمپرسور کولر مزدا ۳۲۳ با ۴ عدد پیچ به پایه روی موتور وصل شده است. کمپرسور نیروی گردشی و محرکه خود را به واسطه تسمه از میل لنگ می گیرد.

توصیه: هر دو سال یکبار با دستگاه دیجیتال نسبت به بررسی حجم گاز کولر و میزان روغن داخل کمپرسور و مسیر گاز اقدام شود. عدم بررسی این مساله و کم شدن روغن صدمات زیادی به رینگ و پیستونهای کمپرسور وارد می کند.

شکل ۲: کمپرسور کولر مزدا ۳۲۳ با جزییات بیشتر

کمپرسور از دو بخش عمده تشکیل شده است. ۱- بدنه (حاوی رینگ و پیستونها و شفت مرکزی است) ۲- کلاچ مغناطیسی 

کلاچ مغناطیسی با فشردن دکمه A/C از حالت هرز گرد خارج می شود و نیروی محرکه انتقالی از میل لنگ را به بدنه و پیستونها منتقل می کند.

 

علائم خرابی کمپرسور کولر مزدا ۳۲۳:

۱- علیرغم شارژ گاز کولر کمپرسور با فشردن دکمه A/C از حالت هرز گرد خارج نمی شود. (یا سیستم برق و رله مشکل دارد یا کلاچ مغناطیسی خراب شده است)؛

۲- شنیده شدن صدا ناهنجار از کمپرسور؛

۳- با تست فشار گاز خروجی (پر فشار)، گاز خروجی ضعیف است و پر فشار نیست.