کمک فنر جلو مزدا ۳۲۳:

در این بخش به طور کامل به نحوه باز کردن، بررسی، تست و بستن کمک فنر جلو مزدا ۳۲۳ به شرح ذیل می پردازیم:

 

شکل ۱: شمای کلی کمک فنر جلو مزدا ۳۲۳

 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

۱- شل کردن پیچ اصلی کمک و سپس باز کردن چهار عدد پیچ نگهدارنده کمک فنر

 ۲- با استفاده از WD-40 کلیه پیچ های نشان داده شده را اسپری می کنیم

 ۳- ضامن نگهدارنده روغن ترمز را خارج می کنیم

 ۴- پیچ نگهدارنده سیم ABS را باز می کنیم

 ۵- پیچ نگهدارنده گوشواره میل موج گیر را باز می کنیم

 ۶- پیچ های کمک فنر را با آچار رینگی ۱۷ باز می کنیم

 ۷- علامتگذاری و اقدام جهت جمع کردن فنر توسط فنر جمع کن

 ۸- جمع کردن فنر و باز کردن کامل پیچ اصلی سر کمک

۹- باز کردن بلبرینگ کائوچویی (کف گرد)

 ۱۰- باز کردن قطعات کمک فنر از یکدیگر

 

 

 ۱۱- سر هم کردن و بستن کمک فنر (دقت کنید چاک ساق کمک دقیقا مقابل عرنگ صورتی رنگ و پیچ مقابل رنگ می باشد. این زاویه قرار گیری چاک و توپی در خصوص کمک سمت شاگرد صادق است)

 

(در زیر بیشتر توضیح داده خواهد شد.)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

بعد از باز کردن کلیه قطعات کمک فنر از یکدیگر، نسبت به بررسی قطعات از نظر سالم بودن می پردازیم. قسمت های لاستیکی مثل ضربه گیر، گرد گیر، توپی سر کمک فنر، لاستیکهای پایین و بالای فنر را بررسی و در صورت معیوب بودن تعویض می کنیم. فنر را از نظر میزان خستگی با توجه به اعداد کتاب مخصوص آن بررسی می کنیم. بلبرینگ کائوچویی (کف گرد) را نیز از نظر نحوه چرخش و سالم بودن بررسی می کنیم.

 

نحوه تست سلامت کمک فنر:

۱- از نظر ظاهری سالم باشد و کج نشده باشد؛

۲- روغن ریزی نداشته باشد؛

۳- ساق کمک فنر را با دست تا انتها فشار دهید. در هنگام پایین رفتن می بایست به آرامی و با سرعت ثابت پایین رود. بعد از آن می بایست ساق کمک به خودی خود و با سرعت ثابت تا انتها بالا بیاید.

۴- با تکان دادن ساق کمک فنر، ساق کمک فنر در جای خود نلرزد.

 

بعد از اطمینان از سالم بودن قطعات نسبت به جمع کردن کمک فنر به شرح ذیل  اقدام می نماییم:

۱- کمک فنر را عمودی نگه داشته لاستیک زیر فنر را بر روی نعلبکی کمک فنر و در جایگاه خود قرار می دهیم؛

۲- ضربه گیر مخروطی شکل را طوری که ته مخروط به سمت بالا و نوک آن به سمت پایین ساق کمک باشد، داخل ساق کمک فنر قرار می دهیم؛

۳- گردگیر را روی ضربه گیر قرار می دهیم؛

۴- فنر را به درستی (قسمت بالا و پایین شناسایی شود و اشتباه نشود) بر روی لاستیک زیر فنر قرار می دهیم؛

۵- لاستیک بالای فنر را به درستی بر روی فنر قرار می دهیم؛

۶- نگهدارنده بالای فنر (نعلبکی بالا) را مطابق شکل زیر (شکل شماره ۲) بر روی فنر قرار می دهیم:

 

شکل ۲: شمای کلی نحوه تنظیم زوایای کمبر و کستر در کمک فنر های سمت شاگرد و راننده

۷- بلبرینگ کائوچویی یا کف گرد را مطابق شکل بالا  (شکل شماره ۲) بر روی نگهدارنده بالای فنر قرار می دهیم؛

۸- توپی چرخ که مجهز به چاک می باشد را روی کف گرد قرار می دهیم. (با چرخش توپی ساق کمک نیز می چرخد) توپی را انقدر می چرخانیم تا چاک آن و چاک ساق کمک فنر در ((نقطه ۲)) قرار گرفته و با ((نقطه ۱)) زاویه ۴۵ درجه بسازد؛

۹- پیچ اصلی روی توپی را می بندیم  و مقداری سفت می کنیم؛

۱۰- فنر جمع کن را باز می کنیم (مراقب باشید فنر کمک نچرخد چرا که منجر به عدم توازن می شود)؛

۱۱- کمک را از بالا با چهار پیچ می بندیم؛

۱۲- قطعات (نگه دارنده سیم ABS، لوله روغن ترمز و گوشواره میله موج گیر) را همانطور که در شکل های بالا ملاحظه شد را در این مرحله به کمک فنر متصل می کنیم؛

۱۳- در پایان پیچ اصلی روی کمک را با آچار رینگی ۱۷ محکم می کنیم (مراقب باشید هنگام سفت کردن پیچ، ساق کمک نچرخد. در صورت چرخش باید ساق کمک را نگه دارید و بعد سفت کنید و یا توپی را عوض کنید).

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

نکته ۱: گردگیر کمک فنر جلو را نباید همانند گردگیر کمک فنر عقب از پایین به بدنه کمک فنر ببندید. (البته در کمک فنر عقب اختیاری است). زیرا کمک فنر جلو در هنگام تغییر موقعیت فرمان حول ساق کمک فنر و از محل کف گرد کائوچویی می چرخد. ضمنا احتمال پاره شدن گردگیر کمک فنر جلو کمتر از کمک فنر عقب است.