سنسور اعلام موقعیت میل سوپاپ (CMP)

سنسور اعلام موقعیت میل سوپاپ (CMP) مزدا ۳۲۳: این سنسور از یک آهنربای دایمی و یک آی سی اثر هال تشکیل شده است. شار مغناطیسی حاصل از آهنربای دایم از داخل آی سی اثر هال عبور می کند. هر گاه مغناطیس ایجاد شده توسط زایده روی میل سوپاپ تغییر کند، IC …

سنسور اعلام موقعیت میل لنگ (CKP)

سنسور اعلام موقعیت میل لنگ (CKP) مزدا ۳۲۳: سنسور CKP یک سنسور و یا در اصطلاح حسگر مغناطیسی – القایی می باشد. موقعیت آن دقیقا روی پولی میل لنگ می باشد. با قرار گرفتن زایده های روی پولی در مقابل سنسور CKP در میدان مغناطیسی سنسور تغییر سینوسی ایجاد می …

سنسور دور آرام مزدا ۳۲۳

سنسور یا سوپاپ دور آرام مزدا ۳۲۳: در خودروی مزدا ۳۲۳ نیز همانند بقیه خودروهای جدید قطعه ای جهت تنظیم دور موتور در دور آرام تعبیه شده است. طراحی این قطعه کاملا مختص به مزدا بوده و بر خلاف سنسور دور آرام اکثر خودروها که در اصطلاح پله ای و …

سنسور دریچه گاز مزدا ۳۲۳

سنسور دریچه گاز مزدا ۳۲۳ (TPs): این سنسور مقاومتی، مجهز به یک پتانسیومتر بوده که با چرخش محور درون مجموعه دریچه گاز می چرخد و عهده دار ارسال موقعیت دریچه گاز به PCM (کامپیوتر مزدا ۳۲۳) می باشد. TPs دارای پورتی مجهز به سه سیم B، A و C می …

سنسور دمای آب مزدا ۳۲۳

سنسور دمای آب مزدا ۳۲۳ (ECT): این سنسور از نوع مقاومت NTC می باشد که با توجه به در نظر گرفتن دمای موتور خودرو ولتاژی را برای PCM (کامپیوتر مزدا ۳۲۳) ارسال می کند. رابطه بین دمای موتور و ولتاژ ارسالی معکوس می باشد. موقعیت این سنسور نیز در کنار پوشش نقره …