رسیور/درایر مزدا ۳۲۳

رسیور/درایر مزدا ۳۲۳: رسیور کولر یا درایر عهده دار خشک کردن گاز و مجاری کولر از هر گونه رطوبت می باشد. شکل ۱: درایر/رسیور مزدا ۳۲۳ رسیور/درایر کولر مزدا ۳۲۳ را در شکل زیر با جزییات بیشتر می بینید. همانطور که ملاحظه می شود بر روی رسیور کولر مزدا ۳۲۳ دو عدد …

کمپرسور مزدا ۳۲۳

کمپرسور مزدا ۳۲۳: کمپرسور کولر عهده دار فشرده کردن یاتحت فشار قراردادن گاز کولر و به چرخش درآوردن گاز  در مسیر گاز می باشد.  شکل ۱: محل قرار گرفتن کمپرسورکولر مزدا ۳۲۳ کمپرسور کولر مزدا ۳۲۳ با ۴ عدد پیچ به پایه روی موتور وصل شده است. کمپرسور نیروی گردشی …

شمع مزدا ۳۲۳

شمع مزدا ۳۲۳: همانطور که می‌دانید شمع خودرو انجام عمل جرقه جهت اشتعال سوخت متراکم شده در سیلندر را بر عهده دارد. نکته ۱: هر وقت قصد باز کردن شمع خودروی خود را داشتید، صبر کنید خودرو سرد شود؛ نکته ۲: هر وقت قصد بستن شمع خودروی خود را داشتید، …

وایر مزدا ۳۲۳

وایر مزدا ۳۲۳: در خودرو مزدا ۳۲۳ دو نوع وایر وجود دارد: شکل ۱: نمایش انواع وایر در موتور ZM 1) وایر استوانه‌ای یا لوله‌ای (قطعه‌های شماره ۴ در عکس فوق) ۲) وایر سیمی (از جنس ابریشم) (قطعه‌های شماره ۲ در عکس فوق) وایر سیمی نیز خود شامل دو نوع است: ۲-۱) …

کویل مزدا ۳۲۳

کویل مزدا ۳۲۳: شکل ۱: کویل مزدا ۳۲۳ شکل ۲: جا نمایی کویل مزدا ۳۲۳ در شکل فوق قطعه‌های شماره ۳، کویل خودروی مزدا ۳۲۳ می‌باشد. این قطعه عهده‌دار تبدیل و تولید برق با ولتاژ بسیار بسیار بالا جهت ایجاد جرقه در شمع و محفظه احتراق می‌باشد. در این خودرو …

دینام مزدا ۳۲۳

دینام مزدا ۳۲۳: دینام و یا همان ژنراتور مزدا ۳۲۳ عهده‌دار برق‌رسانی به سیستم و شارژ باطری می‌باشد. دینام نیروی چرخش خود را به واسطه تسمه از پولی میل‌لنگ می‌گیرد. *نحوه تست سلامت دینام مزدا ۳۲۳: ۱) با استفاده از دستگاه دیاگ (مطمئن‌ترین روش)؛ ۲) با استفاده از اهم‌متر (این …

باطری مزدا ۳۲۳

باطری مزدا ۳۲۳: * نحوه باز کردن باطری خودرو: ۱) همیشه تاکید می‌شود در ابتدا کابل برق منفی از قطب منفی باطری جدا شود؛ ۲) در مرحله بعد نسبت به باز نمودن کابل برق مثبت از قطب مثبت باطری اقدام شود؛ ۳) در مرحله نهایی نگهدارنده باطری را از آن …

اختلالات سیستم خنک‌کاری مزدا ۳۲۳

اختلالات سیستم خنک‌کاری مزدا ۳۲۳: گرم کردن، داغ کردن و یا جوش‌آوردن خودروی مزدا ۳۲۳ مزدا ۳۲۳ یکی از خودروهایی می‌باشد که با وجود طراحی فن تک دور اما در صورت نگهداری صحیح خودرو به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی موتور آن گرم، داغ و یا حتی جوش نمی‌آورد. …