اجزای ایربگ مزدا ۳۲۳:

خودروی مزدا ۳۲۳fl مجهز به ایربگ می‌باشد.

اجزای تشکیل دهنده ایربگ:

۱- یونیت ایربگ یا SAS یونیت (واحد کنترل الکترونیکی ایربگ)

۲- فنر ساعتی clock spring

3- مدول ایربگ یا SRS ایربگ

توجه: دقت داشته باشید جهت باز کردن هر یک از قطعات ایربگ حتما چند دقیقه قبل از شروع کار قطب منفی باطری جدا شده باشد. هیچ‌گاه از اهم‌متر برای تست مدول ایربگ استفاده نگردد. و در هنگام حمل مدول ایربگ، قسمت جلوی آن (قسمتی که دارای آرم مزدا اس) به سمت بدنتان نباشد

{jcomments on}.