در این بخش از سیستم هیدرولیک مزدا ۳۲۳ به نحوه تعویض روغن و هواگیری مجموعه می پردازیم:

 

شکل ۱: تعویض روغن هیدرولیک

 

۱) ابتدا چرخ های جلو را جک زده و آنها را به واسطه خرپا بالا نگه دارید و یک عدد تشت زیر خودرو قرار دهید؛

۲) شیلنگ ورود روغن هیدرولیک به مخزن را از قسمت مشخص شده در شکل فوق از لوله فلزی مربوطه جدا کنید و آن شیلنگ را با سلیقه خود بالا نگه دارید تا روغن هیدرولیک از آن خارج نشود؛

۳) یک عدد شیلنگ آب به لوله فلزی یاد شده در بند قبل وصل کرده و سر دیگر آن را درون تشت قرار دهید؛

۴) فرمان خودرو را بدون اینکه خودرو روشن باشد دایم به سمت چپ و راست بچرخانید. خواهید دید روغن شروع به تخلیه خواهد کرد. قبل از تمام شدن کامل روغن از مخزن مجدد آن را پر کنید و به حرکت دادن فرمان به طرفین ادامه دهید. ریختن روغن نو داخل مخزن به منظور تعویض کامل را ۳ یا ۴ بار انجام دهید. به راحتی می بینید روغن کاملا تخلیه می شود؛

۵) شیلنگ استفاده شده به منظور تخلیه را از لوله فلزی خارج و شیلنگ مخزن را به آن وصل کنید؛

۶) مخزن روغن هیدرولیک را مجددا پر کنید؛

۷) چند بار قبل از روشن کردن خودرو باز هم فرمان را چپ و راست کنید تا اگر درون پمپ روغن وجود ندارد پر از روغن شود؛

۸) خودرو را روشن کنید و فرمان را چند بار چپ و راست کنید تا هواگیری کامل شده و اتمام یابد؛

۹) مخزن روغن هیدرولیک را برای آخرین بار بررسی کنید و دقت کنید میزان روغن تا شاخص در نظر گرفته شده رعایت شده باشد. در صورت کاهش روغن بعد از هواگیری، به میزان استاندارد روغن اضافه کنید.

…………………………………………………………………………………………..

نکته ۱: بهتر است به منظور اطمینان از سلامت پمپ هیدرولیک و ممانعت از خراب شدن آن، قبل از روشن کردن خودرو به منظور هواگیری، بند شماره ۷ فوق انجام شود.

نکته ۲: زیر درب مخزن روغن هیدرولیک یک عدد واشر مخصوص وجود دارد که بخشی از آن درون مخزن قرار می گیرد و بخش دیگر زیر درب زرد رنگ مخزن. همیشه دقت کنید این واشر مخصوص روی مخزن وجود داشته باشد. این واشر عهده دار تامین هوای سطح مخزن و خروج هوای مازاد آن می باشد. بعضی از افراد به اشتباه زیر درب نایلون می گذارند و درب را محکم می کنند. این کار منجر به ایجاد اختلال شدید و فوری در عملکرد پمپ هیدرولیک شده و نهایتا پمپ امکان ایجاد فشار را از دست داده و شدیدا روغن پمپ کف کرده و به صورت معکوس به درون مخزن برگردانده می شود. در نهایت پمپ بدون روغن شده و داغ می کند و آسیب می بیند. نمونه این درب در مخزن روغن ترمز وجود دارد با این تفاوت که همین کار به صورت پیشرفته انجام می شود. در مخزن روغن ترمز درب مجهز به سوپاپ رفت و برگشت می باشد که متاسفانه دیده می شود بسیاری از افراد آن را سوراخ می کنند.