سیلندر ترمز در چرخ عقب مزدا ۳۲۳:

ترمز عقب خودرو مزدا ۳۲۳ از نوع کاسه‌ای است. این خودرو در هر یک از چرخ‌های عقب مجهز به یک عدد سیلندر ترمز می‌باشد. نحوه باز شدن لنت‌ها را در چرخ عقب می‌توان در شکل زیر دید.

شکل ۱: نحوه عملکرد ترمز در چرخ‌های عقب مزدا ۳۲۳

اجزای سیلندر ترمز عقب مزدا ۳۲۳ به شرح ذیل است:

۱- بدنه ۲- دو عدد گردگیر ۳- دو عدد پیستون ۴- دو عدد اورینگ ۵- یک عدد فنر

شکل ۲: سیلندر عقب مزدا ۳۲۳

شکل ۳: لوازم ترمز عقب