شناور پمپ بنزین مزدا ۳۲۳:

وسیله‌ای است بر روی درجه باک که بر روی سطح بنزین شناور باقی می‌ماند و موقعیت سطح بنزین را برای درجه باک مشخص می‌کند. به منظور تعویض شناور کافیست قسمت‌های مشخص شده را پس از برعکس نمودن بر روی یک انبردست نیمه باز قرار داده (برای اینکه نگهدارنده و متحرک‌ساز پلاتین بسیار شکننده است) و سپس یک میله به قطری هم اندازه یا اندکی کمتر از میله شناور، (در طرف دیگر و انتهای میله نگهدارنده شناور به بدنه درجه باک) در جای مشخص شده قرار داده و آرام با چکش ضربه می‌زنیم تا میله به همراه شناور خارج شود. در صورتیکه میله نگهدارنده شناور کج شده باشد یا حتی برای اطمینان از سالم بودن میزان کج شدگی میله نگهدارنده شناور به عکس مندرج در بخش (درجه داخل باک بنزین مزدا ۳۲۳) مراجعه شود.

شکل ۱: مراحل باز کردن شناور پمپ بنزین مزدا ۳۲۳ همراه با میله آن