علایم خرابی رگولاتور سوخت مزدا ۳۲۳:

۱- در صورت خرابی رگولاتور سوخت (در حالتی که رگولاتور به طور کامل خراب نشده و حالتهایی نظیر خشک شدن دیافراگم یا ترک برداشتن آن به وجود آمده است)، خودرو در دورهای بالا و یا تحت فشار قرار گرفتن با افت قدرت موتور مواجه می شود؛

۲- در صورت نشتی اورینگ رگولاتور، علیرغم ایجاد خطر آتش سوزی، خودرو با کاهش قدرت مواجه می شود؛

۳- در صورت پارگی دیافراگم رگولاتور سوخت، خودرو روشن نمی شود؛

نکته ۱: با تست فشار مدار سوخت رسانی (در حالیکه فشارسنج سوخت در ابتدای ریل سوخت قرار گرفته است) و اندازه گیری تقریبی فشار سوخت به میزان ۲.۵ الی ۳.۵ بار میتوان به این نتیجه رسید که رگولاتور نیز سالم است و توانسته است فشار بالای پمپ بنزین را تعدیل کند (در صورت پارگی دیافراگم رگولاتور سوخت، فشار صفر خواهد بود). اما اگر بخواهید با اطمینان تمام، سلامت رگولاتور سوخت را اندازه گیری کنید وارد اطلاعات بخش “تست فشار سوخت در مزدا ۳۲۳” شوید.

نکته ۲: در خودروی مزدا ۳۲۳ و خودروهای مشابه که رگولاتور سوخت در انتهای ریل سوخت و بعد از فشار شکن قرار گرفته است و در حالیکه دستگاه تست فشار سوخت در مسیر وجود دارد، با گاز دادن به خودرو فشار سوخت به میزان تقریبی ۰.۵ بار افزایش می یابد. این مساله در خودروهایی که رگولاتور سوختشان درون باک و چسبیده به مجموعه پمپ بنزین است و لوله برگشت بنزین در انتهای ریل سوختشان وجود ندارند صادق نیست.

نکته ۳- سالم بودن دیافراگم را با استفاده از خلا سنج اندازه گیری می کنند. در صورت عدم دسترسی به ابزارها (خلا سنج و یا فشار سنج سوخت) می توان شیلنگ رگولاتور سوخت را یک بار از خود رگولاتور جدا کرد. در صورت مشاهده بنزین رگولاتور نشتی دارد و دیافراگم آن در حال پاره شدن است و بار دیگر شیلنگ آن را از سولنوئید مربوطه آزاد کرده و با دهان مکش ایجاد کرده و سریع به زبان بچسبانید اگر مکش آن را با زبان حس می کنید دیافراگم قطعه مذکور سالم است.