به منظور اندازه گیری فشار روغن هیدرولیک فرمان در خودروی مزدا ۳۲۳ باید به روش زیر عمل نمایید:

۱- دقت نمایید برای این کار حتما باید از فشارسنج مخصوص استفاده نمایید. ابتدا شیلنگ خروجی (فشار قوی) پمپ هیدرولیک را باز نمایید.

۲- فشار سنج را به عنوان یک واسط مابین پمپ هیدرولیک و شیلنگ اصلی قرار داده و محکم کنید.

۳- شیر فشارسنج را باز نمایید.

۴- با توجه به اینکه فشار سنج در مسیر روغن قرار گرفته است بنابراین سیستم دارای هوا خواهد شد. بنابراین زیر خودرو جک زده و خودرو را روشن نموده و اقدام به هواگیری نمایید. برای این کار آنقدر فرمان را به چپ و راست حرکت دهید تا دمای روغن به ۶۰ درجه سانتیگراد برسد. (توجه نمایید فرمان را در انتهای راست و یا چپ بیش از ۵ ثانیه نگه ندارید).

۵- فرمان را مستقیم کرده و دور موتور را به ۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ برسانید.

۵- برای مدت کمتر از ۵ الی ۶ ثانیه شیر فشار سنج را ببندید و فشار نهایی را سریعا قرائت و شیر را مجددا باز کنید. اگر شیر مذکور بیش از مدت اعلام شده بسته بماند بدون شک دمای روغن بیش از حد بالا خواهد رفت و پمپ هیدرولیک آسیب خواهد دید.

۶- فشار استاندارد ۸/۴ الی ۸/۸ مگاپاسکال (۸۴۰۰ الی ۸۸۰۰ کیلوپاسکال) یا ۸۵ الی ۹۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و یا ۱۲۰۹ الی ۱۲۷۸ پی اس آی می باشد.

در صورتیکه فشار روغن در حد مجاز نبود اقدام به تعمیر و یا تعویض پمپ هیدرولیک نمایید.