نحوه پاک کردن کدهای خطای ایربگ مزدا ۳۲۳:

پس از عیب‌یابی و تعویض و رفع ایرادات سیستم ایربگ مزدا ۳۲۳ می‌بایست نسبت به رفع کد عیب اقدام نمود. برای این منظور:

الف) سوییچ را در وضعیت ON قرار می‌دهیم؛

ب) چراغ ایربگ برای ۶ ثانیه روشن و سپس به طور کامل خاموش می‌شود.

پ) سپس با استفاده از یک تکه سیم بخش SCN از ترمینال DLC را در مدت ۰.۵ الی ۱.۰۵ ثانیه، سه بار به صورت متناوب به بدنه وصل و جدا می‌کنیم و چند دقیقه صبر می‌کنیم تا کدهای خطا پاک شوند.

 

توجه: به منظور حصول اطمینان از پاک شدن کدها با همان یک تکه سیم بخش SCN از ترمینال DLC را به بدنه وصل می‌کنیم سپس سوییچ را در وضعیت ON قرار داده. در صورت موفقیت چراغ ایربگ پس از ۶ ثانیه روشن و سپس خاموش می‌گردد و دیگر چشمک نخواهد زد. در صورتیکه کد خطا تکرار شد مجددا از روش قبل به منظور پاک‌سازی کد عیب اقدام می‌کنیم.