پاک کردن کدهای خطای ایربگ

نحوه پاک کردن کدهای خطای ایربگ مزدا ۳۲۳: پس از عیب‌یابی و تعویض و رفع ایرادات سیستم ایربگ مزدا ۳۲۳ می‌بایست نسبت به رفع کد عیب اقدام نمود. برای این منظور: الف) سوییچ را در وضعیت ON قرار می‌دهیم؛ ب) چراغ ایربگ برای ۶ ثانیه روشن و سپس به طور …

چراغ و کدهای خطای ایربگ

چراغ و کدهای خطای ایربگ مزدا ۳۲۳: با قرار دادن سوییچ در وضعیت ON چراغ ایربگ برای مدت ۶ ثانیه روشن و سپس خاموش می‌گردد. در صورت وجود هر گونه عیب و نقصی در سیستم ایربگ خودرو، پس از سپری شدن این مدت چراغ ایربگ شروع به چشمک زدن می‌کند. توجه: …

مدول ایربگ یا SRS ایربگ

مدول ایربگ یا SRS ایربگ مزدا ۳۲۳: مدول ایربگ حاوی چاشنی و کیسه ایربگ می‌باشد. با انتقال پیام باز شدن از یونیت ایربگ در هنگام تصادف این قطعه شکاف برداشته و کیسه درونش باز می‌شود. به منظور باز کردن آن کافیست دو عدد پیچ شماره ۱۰ طرفین وسط غربیلک را …

فنر ساعتی clock spring

فنر ساعتی clock spring: این قطعه به دلیل نیاز به گردش فرمان خودرو تعبیه شده است و نقش یک رابط برق را دارد. کار اصلی آن برقراری ارتباط سیم‌های مربوط به ایربگ و بوق در زیر غربیلک فرمان به بالای غربیلک می‌باشد. این قطعه با سه عدد پیچ خودکار زیر …

یونیت ایربگ یا SAS یونیت

یونیت ایربگ یا SAS یونیت مزدا ۳۲۳: شکل ۱: یونیت ایربگ یا SAS یونیت هسته اصلی و پردازنده شدت ضربه و انتقال دستور جهت باز شدن ایربگ به عهده این قطعه می‌باشد. مکان این قطعه در وسط خودرو و زیر مجموعه سیستم بخاری می‌باشد. (سمت راست پای راننده-در عکس زیر) …

اجزای ایربگ مزدا ۳۲۳

اجزای ایربگ مزدا ۳۲۳: خودروی مزدا ۳۲۳fl مجهز به ایربگ می‌باشد. اجزای تشکیل دهنده ایربگ: ۱- یونیت ایربگ یا SAS یونیت (واحد کنترل الکترونیکی ایربگ) ۲- فنر ساعتی clock spring 3- مدول ایربگ یا SRS ایربگ توجه: دقت داشته باشید جهت باز کردن هر یک از قطعات ایربگ حتما چند دقیقه …