میله موج گیر جلو مزدا ۳۲۳

میله موج گیر جلو مزدا ۳۲۳: شکل ۱: شمای کلی میله موج گیر جلو مزدا ۳۲۳ علایم خرابی لاستیک های چاکدار میل موجگیر مزدا ۳۲۳: ۱- شاخص ترین علامت خرابی، پهن شدن لاستیک های چاکدار میل موجگیر مزدا ۳۲۳ می باشد؛ ۲- با آزاد کردن هر دو گوشواره های موجگیر …

کمک فنر جلو مزدا ۳۲۳

کمک فنر جلو مزدا ۳۲۳: در این بخش به طور کامل به نحوه باز کردن، بررسی، تست و بستن کمک فنر جلو مزدا ۳۲۳ به شرح ذیل می پردازیم:   شکل ۱: شمای کلی کمک فنر جلو مزدا ۳۲۳   ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   ۱- شل کردن پیچ اصلی کمک و سپس باز کردن …

کمک فنر عقب مزدا ۳۲۳

کمک فنر عقب مزدا ۳۲۳: شکل ۱: شمای کلی کمک فنر عقب مزدا ۳۲۳ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ **در این بخش به طور کامل به نحوه باز کردن، بررسی، تست و بستن کمک فنر عقب مزدا ۳۲۳ به شرح ذیل می پردازیم: ۱- ضامن نگهدارنده صندلی عقب خودرو را از قسمت صندوق عقب …