شمع مزدا ۳۲۳

شمع مزدا ۳۲۳: همانطور که می‌دانید شمع خودرو انجام عمل جرقه جهت اشتعال سوخت متراکم شده در سیلندر را بر عهده دارد. نکته ۱: هر وقت قصد باز کردن شمع خودروی خود را داشتید، صبر کنید خودرو سرد شود؛ نکته ۲: هر وقت قصد بستن شمع خودروی خود را داشتید، …

وایر مزدا ۳۲۳

وایر مزدا ۳۲۳: در خودرو مزدا ۳۲۳ دو نوع وایر وجود دارد: شکل ۱: نمایش انواع وایر در موتور ZM 1) وایر استوانه‌ای یا لوله‌ای (قطعه‌های شماره ۴ در عکس فوق) ۲) وایر سیمی (از جنس ابریشم) (قطعه‌های شماره ۲ در عکس فوق) وایر سیمی نیز خود شامل دو نوع است: ۲-۱) …

کویل مزدا ۳۲۳

کویل مزدا ۳۲۳: شکل ۱: کویل مزدا ۳۲۳ شکل ۲: جا نمایی کویل مزدا ۳۲۳ در شکل فوق قطعه‌های شماره ۳، کویل خودروی مزدا ۳۲۳ می‌باشد. این قطعه عهده‌دار تبدیل و تولید برق با ولتاژ بسیار بسیار بالا جهت ایجاد جرقه در شمع و محفظه احتراق می‌باشد. در این خودرو …