چراغ های جلو مزدا ۳۲۳

چراغ های جلو مزدا ۳۲۳: * نحوه باز و بست چراغهای جلو در خودروی مزدا ۳۲۳: نکته: هر یک از چراغها در این خودرو با ۳ عدد پیچ به بدنه متصل شده است. به منظور باز کردن و خارج کردن کامل و اصولی چراغ این خودرو حتما سپر ماشین باید …