دینام مزدا ۳۲۳

دینام مزدا ۳۲۳: دینام و یا همان ژنراتور مزدا ۳۲۳ عهده‌دار برق‌رسانی به سیستم و شارژ باطری می‌باشد. دینام نیروی چرخش خود را به واسطه تسمه از پولی میل‌لنگ می‌گیرد. *نحوه تست سلامت دینام مزدا ۳۲۳: ۱) با استفاده از دستگاه دیاگ (مطمئن‌ترین روش)؛ ۲) با استفاده از اهم‌متر (این …

باطری مزدا ۳۲۳

باطری مزدا ۳۲۳: * نحوه باز کردن باطری خودرو: ۱) همیشه تاکید می‌شود در ابتدا کابل برق منفی از قطب منفی باطری جدا شود؛ ۲) در مرحله بعد نسبت به باز نمودن کابل برق مثبت از قطب مثبت باطری اقدام شود؛ ۳) در مرحله نهایی نگهدارنده باطری را از آن …