علایم خرابی رگولاتور سوخت مزدا ۳۲۳

علایم خرابی رگولاتور سوخت مزدا ۳۲۳: ۱- در صورت خرابی رگولاتور سوخت (در حالتی که رگولاتور به طور کامل خراب نشده و حالتهایی نظیر خشک شدن دیافراگم یا ترک برداشتن آن به وجود آمده است)، خودرو در دورهای بالا و یا تحت فشار قرار گرفتن با افت قدرت موتور مواجه می …

علایم خرابی مجموعه پمپ بنزین مزدا ۳۲۳

علایم خرابی مجموعه پمپ بنزین مزدا ۳۲۳: ۱- موتور روشن نمی شود؛ ۲- فشار خروجی پمپ بنزین به دلیل خرابی و نیمسوز شدن مغزی پمپ بنزین از حالت استاندارد کمتر شده است؛ ۳- وقتی موتور خودرو زیر بار قرار می گیرد مثل سر بالایی ها یا خاموش می شود و …

تست فشار سوخت در مزدا ۳۲۳

تست فشار سوخت در مزدا ۳۲۳: به منظور حصول اطمینان از سلامت “پمپ بنزین مزدا ۳۲۳″، “صافی بنزین مزدا ۳۲۳″، “فیلتر بنزین مزدا ۳۲۳” و “رگولاتور ریل سوخت مزدا ۳۲۳” از دستگاه فشار سنج سوخت استفاده می کنیم. شکل ۱: دستگاه فشار سنج * نحوه آزمایش فشار سوخت در سیستم سوخت …

میله موج گیر جلو مزدا ۳۲۳

میله موج گیر جلو مزدا ۳۲۳: شکل ۱: شمای کلی میله موج گیر جلو مزدا ۳۲۳ علایم خرابی لاستیک های چاکدار میل موجگیر مزدا ۳۲۳: ۱- شاخص ترین علامت خرابی، پهن شدن لاستیک های چاکدار میل موجگیر مزدا ۳۲۳ می باشد؛ ۲- با آزاد کردن هر دو گوشواره های موجگیر …

کمک فنر جلو مزدا ۳۲۳

کمک فنر جلو مزدا ۳۲۳: در این بخش به طور کامل به نحوه باز کردن، بررسی، تست و بستن کمک فنر جلو مزدا ۳۲۳ به شرح ذیل می پردازیم:   شکل ۱: شمای کلی کمک فنر جلو مزدا ۳۲۳   ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   ۱- شل کردن پیچ اصلی کمک و سپس باز کردن …

کمک فنر عقب مزدا ۳۲۳

کمک فنر عقب مزدا ۳۲۳: شکل ۱: شمای کلی کمک فنر عقب مزدا ۳۲۳ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ **در این بخش به طور کامل به نحوه باز کردن، بررسی، تست و بستن کمک فنر عقب مزدا ۳۲۳ به شرح ذیل می پردازیم: ۱- ضامن نگهدارنده صندلی عقب خودرو را از قسمت صندوق عقب …