رسیور/درایر مزدا ۳۲۳

رسیور/درایر مزدا ۳۲۳: رسیور کولر یا درایر عهده دار خشک کردن گاز و مجاری کولر از هر گونه رطوبت می باشد. شکل ۱: درایر/رسیور مزدا ۳۲۳ رسیور/درایر کولر مزدا ۳۲۳ را در شکل زیر با جزییات بیشتر می بینید. همانطور که ملاحظه می شود بر روی رسیور کولر مزدا ۳۲۳ دو عدد …

کمپرسور مزدا ۳۲۳

کمپرسور مزدا ۳۲۳: کمپرسور کولر عهده دار فشرده کردن یاتحت فشار قراردادن گاز کولر و به چرخش درآوردن گاز  در مسیر گاز می باشد.  شکل ۱: محل قرار گرفتن کمپرسورکولر مزدا ۳۲۳ کمپرسور کولر مزدا ۳۲۳ با ۴ عدد پیچ به پایه روی موتور وصل شده است. کمپرسور نیروی گردشی …

شمع مزدا ۳۲۳

شمع مزدا ۳۲۳: همانطور که می‌دانید شمع خودرو انجام عمل جرقه جهت اشتعال سوخت متراکم شده در سیلندر را بر عهده دارد. نکته ۱: هر وقت قصد باز کردن شمع خودروی خود را داشتید، صبر کنید خودرو سرد شود؛ نکته ۲: هر وقت قصد بستن شمع خودروی خود را داشتید، …

وایر مزدا ۳۲۳

وایر مزدا ۳۲۳: در خودرو مزدا ۳۲۳ دو نوع وایر وجود دارد: شکل ۱: نمایش انواع وایر در موتور ZM 1) وایر استوانه‌ای یا لوله‌ای (قطعه‌های شماره ۴ در عکس فوق) ۲) وایر سیمی (از جنس ابریشم) (قطعه‌های شماره ۲ در عکس فوق) وایر سیمی نیز خود شامل دو نوع است: ۲-۱) …

کویل مزدا ۳۲۳

کویل مزدا ۳۲۳: شکل ۱: کویل مزدا ۳۲۳ شکل ۲: جا نمایی کویل مزدا ۳۲۳ در شکل فوق قطعه‌های شماره ۳، کویل خودروی مزدا ۳۲۳ می‌باشد. این قطعه عهده‌دار تبدیل و تولید برق با ولتاژ بسیار بسیار بالا جهت ایجاد جرقه در شمع و محفظه احتراق می‌باشد. در این خودرو …

دینام مزدا ۳۲۳

دینام مزدا ۳۲۳: دینام و یا همان ژنراتور مزدا ۳۲۳ عهده‌دار برق‌رسانی به سیستم و شارژ باطری می‌باشد. دینام نیروی چرخش خود را به واسطه تسمه از پولی میل‌لنگ می‌گیرد. *نحوه تست سلامت دینام مزدا ۳۲۳: ۱) با استفاده از دستگاه دیاگ (مطمئن‌ترین روش)؛ ۲) با استفاده از اهم‌متر (این …