سنسور اعلام موقعیت میل لنگ (CKP)

سنسور اعلام موقعیت میل لنگ (CKP) مزدا ۳۲۳: سنسور CKP یک سنسور و یا در اصطلاح حسگر مغناطیسی – القایی می باشد. موقعیت آن دقیقا روی پولی میل لنگ می باشد. با قرار گرفتن زایده های روی پولی در مقابل سنسور CKP در میدان مغناطیسی سنسور تغییر سینوسی ایجاد می …

میله موج گیر جلو مزدا ۳۲۳

میله موج گیر جلو مزدا ۳۲۳: شکل ۱: شمای کلی میله موج گیر جلو مزدا ۳۲۳ علایم خرابی لاستیک های چاکدار میل موجگیر مزدا ۳۲۳: ۱- شاخص ترین علامت خرابی، پهن شدن لاستیک های چاکدار میل موجگیر مزدا ۳۲۳ می باشد؛ ۲- با آزاد کردن هر دو گوشواره های موجگیر …

کمک فنر جلو مزدا ۳۲۳

کمک فنر جلو مزدا ۳۲۳: در این بخش به طور کامل به نحوه باز کردن، بررسی، تست و بستن کمک فنر جلو مزدا ۳۲۳ به شرح ذیل می پردازیم:   شکل ۱: شمای کلی کمک فنر جلو مزدا ۳۲۳   ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   ۱- شل کردن پیچ اصلی کمک و سپس باز کردن …

کمک فنر عقب مزدا ۳۲۳

کمک فنر عقب مزدا ۳۲۳: شکل ۱: شمای کلی کمک فنر عقب مزدا ۳۲۳ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ **در این بخش به طور کامل به نحوه باز کردن، بررسی، تست و بستن کمک فنر عقب مزدا ۳۲۳ به شرح ذیل می پردازیم: ۱- ضامن نگهدارنده صندلی عقب خودرو را از قسمت صندوق عقب …